Planowanie inwestycji budowlanych z LACAN ERP

W „budowlance” każdy etap i proces muszą być dokładnie przemyślane. Szczególnie w sytuacji,
w której współfinansującym całą inwestycję są Klienci. Ci oczekują stałego informowania o postępach prac. Każde, chociażby najmniejsze przesunięcie czasowe w projekcie, może skutkować karami umownymi lub stratą Klienta. Dlatego tak istotne jest harmonogramowanie prac w projektach, ich odpowiednie sparametryzowanie i właściwy nadzór nad nimi. Wszystkie te możliwości daje LACAN ERP, który w prosty i intuicyjny sposób można skonfigurować na potrzeby przedsiębiorstw budowlanych.

Oprócz wspomnianego planowania inwestycji, potrzebne jest również właściwe zarządzanie gospodarką magazynową lub zakupami, w celu zachowania płynności finansowej. W tych dwóch obszarach doskonale sprawdzają się rozwiązania finansowo-księgowe oraz Business Intelligence. To drugie z narzędzi zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ  umożliwia podejmowanie właściwych decyzji w odpowiednim momencie.

Specyfika działalności budowlano-deweloperskiej, to uruchomienie sprzedaży już na etapie planowania inwestycji. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorstwo budowlane zapewnia sobie źródło finansowania w trakcie trwania projektu budowlanego. Dlatego  wcześniej wspomniane procesy planowania inwestycji są niezwykle istotne i wymagają stałej obsługi finansowo-księgowej,
z którą LACAN ERP doskonale sobie poradzi.

Wracając jednak do tematu sprzedażowego, który uruchamiany jest bardzo wcześnie, należy pamiętać o konieczności dostosowania się do Klienta. Zakup nieruchomości w większości wiąże się
z pozyskaniem finansowania w charakterze kredytu, lub też ze sporym wydatkiem własnym.
W związku z tym, współfinansowanie inwestycji, często zależy od warunków stawianych przez kredytodawcę, a nie od samego Klienta.

 Budowa nieruchomości stanowi kolejny aspekt właściwego zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozliczania czasu pracy. Ma to szczególne uzasadnienie przy prowadzeniu więcej niż jednego projektu. Istotne jest wówczas właściwe delegowanie pracowników w zależności od miejsca,
w którym aktualnie wymagana jest ich obecność. Dzięki temu można efektywne wykorzystać dostępne zespoły kadrowe. Ryzyko przestojów personalnych zostaje więc znacząco zminimalizowane, a co za tym idzie, zmniejszają się straty finansowe. Zaawansowane rozwiązania pozwalające na rozliczania czasu pracy niwelują powstawanie nadgodzin nieuwzględnionych w harmonogramie
i kosztorysie.

LACAN ERP doskonale poradzi sobie z obsługą każdego obszaru przedsiębiorstwa budowlanego
i deweloperskiego. Zaczynając od rutynowych czynności finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych, poprzez analitykę zarządczą, skończywszy na pełnej obsłudze wszystkich projektów
i efektywnym wykorzystaniu materiałów. Zmniejszenie do minimum ryzyka popełnienia błędu na którymkolwiek etapie oraz unikanie nadmiernych strat finansowych, umożliwią szybszy niż dotychczas rozwój firmy.